Menu

VOF DE 3 ADVOCATEN
Edelareberg 24, 9700 Oudenaarde
TEL +32 55 30 13 33
FAX +32 55 30 53 33
info@de3advocaten.be

Aan de hand van het invullen van dit formulier kan u op ons kantoor een dossier openen. Na vervollediging en versturing van dit formulier ontvangt u van ons een onver- wijld bericht omtrent de aanvaarding van uw dossier en eerste opmerkingen.

Basisgegevens:

Bent u in rechtsbijstand verzekerd? *

Ja Nee Geen idee

Zo ja, bij welke maatschappij en welk polisnummer:

Bericht